Bertie Barnard Klaskamer Projek 2021

Aanlyn Veiling 22 – 29 November 2021

AANLYN VEILING FONDSINSAMELING INISIATIEF OM ONS NUWE KLASKAMERS TE BOU – WIE IS ONS?

Ons plaaslike trots, Laerskool Bertie Barnard, is net soos ons dorp, besig om vinnig te groei! Om te verseker dat ons ten alle tye die beste kwaliteit opvoeding aan elke leerder bied, het ons asseblief elkeen se ondersteuning nodig. Ons nooi die gemeenskap, belanghebbendes, die met vakansiehuise of enige een met ‘n passie vir kwaliteit onderwys uit om saam met ons hande te vat ten einde geld intesamel om drie nuwe klaskamers vir die skool te laat bou. Jou bydrae kan as volg wees: finansieël, tyd of kennis. Hierdie projek het ‘n toekomsvisie, naamlik om aan enige seun of dogter van die groter Stilbaai omgewing die geleentheid te bied om in die toekoms, naby of ver, te kan uitblink! Raak asseblief deel van ons projek!

MEER OOR DIE KLASKAMERS

Die klaskamers wat befonds sal word, is vrystaande en voorafvervaardig. Dit is goed geïsoleer en sal toegerus wees met lessenaars, stoele, sowel as ‘n interaktiewe witbord.

KOSTE VIR DIE KLASKAMERS

Ons benodig – R760 000

AANLYN VEILING VIND PLAAS 22-29 NOVEMBER 2021

Hierdie jaar gaan Bertie Barnard sy eerste aanlyn veiling hou vanaf 22-29 November 2021. Ons wil graag hierdie ‘n jaarlikse instelling maak.
Ons wil graag hiermee die vrymoedigheid neem om U of U besigheid te nader vir ‘n bydrae dmv. U tyd, ‘n diens/produk of borgskap vir ons skool wat dan opgeveil gaan word. Die veiling gaan op al Stilbaai se sosiale media platforms geadverteer word en U diens of produk word ook bemark deur n skakel na U besigheid se webtuiste. Ons poog hierdeur om alle Stilbaai inwoners sowel as vakansiegangers van regoor die land wat ons pragtige dorp besoek, te bereik.

————-

ONLINE AUCTION FUNDRAISING INITIATIVE TO BUILD OUR NEW CLASSROOMS – WHO WE ARE?

Bertie Barnard provides cultural and morally based education to the primary school children of Stilbaai and is part of the town’s pride and joy! Due to the exponential growth of the town, the school is required to build three new classrooms. Funding for these classrooms need to be generated by the parents and the larger Stilbaai community and we therefore need your help to make this a reality. Your contributions by means of donations, your expertise or your time will benefit this project tremendously. This project aims to help each boy and girl in Stilbaai to excel in their future endeavors.
Please join us in creating new learning spaces for our children, the future of our community.

MORE ABOUT THE CLASSROOMS

The classrooms we aim to purchase are freestanding and pre-fabricated. They are well insulated and will all be equipped with desks and a state-of-the-art interactive whiteboard.

COST FOR THE CLASSROOMS

A total of R760 000 needs to be raised

ONLINE AUCTION 22-29 NOVEMBER 2021

This year Bertie Barnard Primary will host their first online auction during the week of 22-29 November 2021. Which we would like to make an annual event.

We would like to take the liberty of approaching you or your business for a contribution by donating your time, services/product or sponsorship for our school. The auction will be advertised on all Stilbaai’s social media platforms. Prizes will be featured on a website and auctioned off during the live online auction and your business and service offerings will be advertised via a link to your business website. Our aim is to reach each Stilbaai resident as well as holiday makers throughout the country that visit our beautiful town.

5 Uitsig Straat, Stilbaai Wes, 6674

Kontak Ons

4 + 2 =

© 2023  Kopiereg - Bertie Barnard Laerskool

www.WebAmmo.co.za

X