Reëls en Gedragskode

FIETSE

1. Niemand mag voor, tydens en na skool met ‘n fiets op die skoolterrein ry nie.

2. Geen leerling mag tydens skoolure by fietse en fietsrakke peuter nie.

SKOOLGEBOU

1. Geen leerling word gedurende pouse in die klaskamers en gang sonder toestemming toegelaat nie.

2. Wanneer dit reën, mag leerlinge gedurende pouse in die gang vertoef. Daar mag dan nie geskaats, geraas of hardloopspeletjies gespeel word nie.

3. Toilette moet gespoel word na gebruik.

AANVANG EN VERDAGING

1. Leerlinge gebruik nie die hoofingang in die oggende nie. Toegang tot die skoolgebou word verkry deur die ganghek. So ook in die middae.

2. Sodra die klok lui vir ‘n skoolsessie, moet leerlinge dadelik en flink reageer. Leerlinge moet stil en agtermekaar in hul betrokke rye inval. Daar word nie gesels, gestamp of gestoot in die rye nie.

3. Leerlinge stap in reguit rye, in absolute stilte na hul klaskamers.

4. Tasse word altyd in die hand weg van die muur gedra.

5. Daar mag nie gehardloop word in gange of om hoeke nie. Stap rustig en flink.

6. Leerlinge moet stil en selfgedissiplineerd met werk aangaan wanneer ‘n onderwyser nie in die klas is nie.

ALGEMEEN

1. Opgetelde goedere moet na die kantoor geneem word.

2. Leerlinge van Laerskool Bertie Barnard is te alle tye netjies op hul klere en hul persoon, beleefd en vriendelik teenoor almal en ‘n ware trots vir ons skool as hulle huis toe stap, op die sportveld en waar ookal in die publiek. Wees TROTS op jou skool en op jouself.

3. Leerlinge moet die skool tydens die vasgestelde skoolure bywoon. Leerlinge mag nie tydens skoolure sonder die skoolhoof se toestemming uit die klas afwesig wees of die skoolterrein verlaat nie.

4. ‘ n Leerling mag nie dwelmmiddels of alkoholiese drank of aanstootlike leesstof of materiaal in sy/haar besit hê of aan ‘n ander gee nie.

5. Leerlinge mag geen skerp voorwerpe, gevaarlike wapens en/of speelgoed vuurwapens in hul besit hê nie.

6. ’ n Leerling mag nie sonder die skoolhoof se verlof ‘n selfaangedrewe voertuig op die skoolterrein bestuur of parkeer nie. Niemand mag aan geparkeerde voertuie op die skoolterrein peuter nie.

7. ‘ n Leerling moet deelneem aan die opvoedingsprogramme soos deur die Onderwysdepartement voorgeskryf, tensy vrystelling deur die Departement verleen is.

Hoof Boodskap

Diversiteit vorm hier ‘n integrale deel van menslike ontwikkeling in elke leerder se
skoolloopbaan; hetsy in die klaskamer, op die sportveld, by leierskap- en kulturele aktiwiteite.

Hier is ons ‘n gelukkige familie, waar leerders nog lekker kan lag en waar ons alles in ons Skepper se naam aanpak. Ons vertrou dat dié klein blik op ons ambisieuse skool, by u as voornemende ouer die gevoel om deel van ons Bertie-familie te wees, sal aanwakker. Voel vry om enige tyd by ons te kom kuier en meer van ons skool te ervaar. #kleinskoolgroothart

Geskiedenis

Ons Skoolgeskiedenis

Mnr Barnard en ‘n personeellid, Me Nortier, het op ‘n tragiese wyse hul lewe verloor toe hy, sy vrou en Me Nortier op die aand van 6 Desember 1952 op pad huis toe was ná ‘n skoolkonsert.  Die brug oor die Goukourivier was nog nie voltooi nie en hul motor het van die pont in die rivier geloop.  Mnr Barnard het ‘n belangrike rol gespeel om die gemeenskap van Stilbaai te bevorder en toe die nuwe skool op die dorp ingewy is, was daar nie ‘n meer gepaste naam as Laerskool Bertie Barnard nie.

Die skoolgebou het aanvanklik bestaan uit wat vandag die kantore van die hoof en die sekretaresse, die rekenaarklas en die klaskamers vir graad 1 en 2 huisves, met ongeveer 60 leerders en 3 onderwysers. Mnr Johannes Calvyn Ferreira was die eerste Skoolhoof.  Intussen is meer geboue opgerig om voorsiening te maak vir die steeds groeiende getalle.

In 2004 het ons die 50 jaar  fees sedert die stigting van Bertie Barnard gehou. Die feesvierings het plaasgevind in Julie 2004 oor vier dae en het oud-leerlinge, asook onderwysers en skoolhoofde van dwarsoor die land byeengebring. Die feesviering was ‘n groot sukses.

In 2004 is daar ‘n Saal aangebou uit skenkings wat ontvang is, harde werk en bydraes van die ouers en gemeenskap.

n Reeks van 4 nuwe klasse is in 2008 aangebou toe die skool se leerdertal so vergroot het dat dit nie meer in die oorspronklike gebou gehuisves kon word nie. Nog 2 klaskamers is in 2010 aangebou.

Tans wissel die skool se leerdertal tussen 220 en 240 en brei dit steeds uit.  Ons is steeds besig met nuwe aanbouings.  Hou gerus die webtuiste dop vir die voltooiing hiervan.

X