FIETSE

1. Niemand mag voor, tydens en na skool met ‘n fiets op die skoolterrein ry nie.

2. Geen leerling mag tydens skoolure by fietse en fietsrakke peuter nie.

SKOOLGEBOU

1. Geen leerling word gedurende pouse in die klaskamers en gang sonder toestemming toegelaat nie.

2. Wanneer dit reën, mag leerlinge gedurende pouse in die gang vertoef. Daar mag dan nie geskaats, geraas of hardloopspeletjies gespeel word nie.

3. Toilette moet gespoel word na gebruik.

AANVANG EN VERDAGING

1. Leerlinge gebruik nie die hoofingang in die oggende nie. Toegang tot die skoolgebou word verkry deur die ganghek. So ook in die middae.

2. Sodra die klok lui vir ‘n skoolsessie, moet leerlinge dadelik en flink reageer. Leerlinge moet stil en agtermekaar in hul betrokke rye inval. Daar word nie gesels, gestamp of gestoot in die rye nie.

3. Leerlinge stap in reguit rye, in absolute stilte na hul klaskamers.

4. Tasse word altyd in die hand weg van die muur gedra.

5. Daar mag nie gehardloop word in gange of om hoeke nie. Stap rustig en flink.

6. Leerlinge moet stil en selfgedissiplineerd met werk aangaan wanneer ‘n onderwyser nie in die klas is nie.

ALGEMEEN

1. Opgetelde goedere moet na die kantoor geneem word.

2. Leerlinge van Laerskool Bertie Barnard is te alle tye netjies op hul klere en hul persoon, beleefd en vriendelik teenoor almal en ‘n ware trots vir ons skool as hulle huis toe stap, op die sportveld en waar ookal in die publiek. Wees TROTS op jou skool en op jouself.

3. Leerlinge moet die skool tydens die vasgestelde skoolure bywoon. Leerlinge mag nie tydens skoolure sonder die skoolhoof se toestemming uit die klas afwesig wees of die skoolterrein verlaat nie.

4. ‘ n Leerling mag nie dwelmmiddels of alkoholiese drank of aanstootlike leesstof of materiaal in sy/haar besit hê of aan ‘n ander gee nie.

5. Leerlinge mag geen skerp voorwerpe, gevaarlike wapens en/of speelgoed vuurwapens in hul besit hê nie.

6. ’ n Leerling mag nie sonder die skoolhoof se verlof ‘n selfaangedrewe voertuig op die skoolterrein bestuur of parkeer nie. Niemand mag aan geparkeerde voertuie op die skoolterrein peuter nie.

7. ‘ n Leerling moet deelneem aan die opvoedingsprogramme soos deur die Onderwysdepartement voorgeskryf, tensy vrystelling deur die Departement verleen is.

X