Eisteddfod

Leerders neem jaarliks aan die  Ratem Eisteddfod deel waar hulle kan spog en kompeteer  met hulle sang, musiek, poësie en kunstalente.

X